Kadın, çocuk ve çevre sorunları ile ilgili araştırmalar, oganizasyonlar, bilimsel ve eğitsel çalışmalar yaparak çözümlenmesi amacıyla katkı sağlamayı hedefleyen derneğimiz; 2012 yılından bu yana Kadının ekonomik, sosyal, kültürel, politik güçlenmesine katkı sağlamak, kadına yönelik şiddetle mücadelede feminist yöntemlerle çalışmalarımızı sürdürmektedir.
Kadınların insan hakları konusunda bilinçlenip, yasal haklar ve uluslararası yasalardaki haklarını kullanabilmelerini sağlamak için bilinç yükseltme programları, seminerler, paneller ve eğitim programları düzenlemektedir. Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektedir

Keith Marshall

Designer

George Williams

Developer

Julia Castillo

Client Service