Bugün #eşikgönüllüleri gönüllüleri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnini imza altına alma törenine katıldı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş İlkeleri üzerinde çalışma yürüten 6 muhalefet partisinin temsilcileriyle EŞİK olarak teker teker görüşerek kadınların taleplerini ilettiler. Eşit yurttaşlık, eşit temsil ve 5 Acil Talebimizin mutabakat metninde yer almasını, Kadınlar ve haklarının teferruat değil, konunun özü olduğunu ve tüm muhalefeti bu gerçeği görmeye ve buna uygun davranmaya çağırdık.#EŞİK#eşitlikiçinkadınplatformu#EşitTemsil